Thi Công Tiểu Cảnh Tết Ất Mùi 2015 Ở 26 Co.opmart

Quá trình từ gia công đến thi công tiểu cảnh tết Ất Mùi ở 26 Co.opmart của Công Ty Quảng Cáo Mắt Đỏ

Quá trình thi công tiểu cảnh tết Ất Mùi 2015 ở 26 co.opmart

Gia công sàn hoa tiểu cảnh

 

 

gia công mô hình dưa hấu, bánh chưng, bánh tét, đồng xu, bao lỳ xì... trang trí tiểu cảnh

gia công chậu hoa mai

cắt hộp đèn chữ, logo trang trí tiểu cảnh bằng máy Lazer

 

gia công hộp đèn trang trí tiểu cảnh

 

lắp đặt thử ở xưởng

hoàn tất tiểu cảnh