Công ty TNHH Nestle Việt Nam

Công ty Mắt Đỏ đã và đang thi công các chương trình lớn của Nestle Việt Nam

Chương trình Cafe 3 In 1 của nestle

 

 

 

 

 

 

Mẫu mô hình Maggi

 

 

 

 

Mẫu mô hình mẹ và bé