Thi công hệ thống nhà thuốc DKSH

Bảng Alu - chữ nổi Mica DKSH - KCN Sóng Thần

 

 

 

 

 

Trang trí mặt tiền

 

 

 

Trang trí bên trong