Trang trí chương trình Ngát Hương Hoa - Đậm Nghĩa Thầy Cô ở hệ thống co.op

Lắp đặt cổng chào bên trong Co.op Mark cho chương trình "Ngát Hương Hoa - Đậm Nghĩa Cô Thầy" 

 

 

 

Trang trí khu vực xung quoanh

 

 

 

 

 

 

 


Dịch vụ khác