Tin tức

Cảm xúc - yếu tố không nên bỏ qua trong tổ chức sự kiện

Cảm xúc - yếu tố không nên bỏ qua trong tổ chức sự kiện

Kết thúc sự kiện, ngoài những yếu tố thường được quan tâm như: số lượng khách mời tham dự, số lượng báo/đài đưa...

(23.10.2017)

Lắng nghe giai điệu "Cỏ Hồng" và slide picture tuyệt đẹp...
Album

Album (15.09.2017)

Ngày 13/2/2017, hơn 300 khán giả tại sân khấu IDECAF đã lặng...

Đối tác - Khách hàng

http://truyenthongmatdo.com/index.html
http://truyenthongmatdo.com/index.html
http://truyenthongmatdo.com/index.html
http://truyenthongmatdo.com/smeta-04-pillar.html
http://truyenthongmatdo.com/san-pham.html